PROJEKTET TONA MË TË FUNDIT

Duke u përpjekur për të lehtësuar jetën e familjeve të varfra, OJQ SocRespështë e hapur për të gjithë ata që dëdhirojnë të kontribuojnë në çfarëdo mënyre që ata munden për familjet e varfra dhe fëmijët jetimë në Republikën e Kosovës.