Hapat për të qenë njeri i mirë dhe për t'i ndihmuar njerëzit.

Ne përdorim burimet tona financiare për të ndihmuar përfituesit tanë për të arritur ndikimin më të madh të mundshëm.

VERIFIKOJMË NEVOJAT

Së pari, verifikojmë nevojat e njerëzve nëpër gjithë vendin.

FORMOJMË PLANIN

Bazuar në ato nevoja ne formojmë planin e veprimit të cilin pastaj do ta implementojmë.

BËJMË NDRYSHIMIN

Ne veprojmë sipas planit dhe ndikojmë botën e atyre familjeve që ne ndihmojmë.

KAUZAT TONA

Kontribuesit